Croeso i Ganolfan Creuddyn

Cartref newydd i’ch busnes yng nghanol Canolbarth Cymru. Unedau cychwyn busnes delfrydol neu gyfleoedd datblygu ar gyfer busnesau sydd eisoes yn bodoli.

Swyddfeydd i’w Gosod

Mae ein hunedau’n cychwyn am £58 yr wythnos, ac ar hyn o bryd mae gennym ni leoedd i’w rhentu. Ymunwch â’n cymuned gynyddol o fusnesau newydd a chenedlaethol!

Cyfleusterau

Mae gennym ystod o gyfleusterau yn Creuddyn, gan gynnwys cyfleusterau cynadledda, cymorth busnes, swyddfeydd i’w rhentu a chyfleusterau desg boeth.

Beth sydd gennym i’w gynnig…

Cyfleusterau Desg Poeth

Mae gennym ddesgiau poeth sefyll ac eistedd y gellir eu llogi am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn.

Porwch Heddiw

Rhentu Swyddfa

Mae gennym swyddfeydd ar gael i’w rhentu. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 

Cyfleusterau Cynhadledd

Gellir llogi’r ystafelloedd cyfarfod ar wahân neu mewn cyfuniadau sy’n gweddu i’ch anghenion penodol. Prisiau yn cychwyn ar £55.00 +TAW*.

Pori

*Mae’r holl rifau a ddyfynnir ar gyfer y gynhadledd cyn Cofid a bydd unrhyw ganllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru yn berthnasol.

Ynglŷn â Canolfan Creuddyn

Cartref newydd i’ch busnes yng nghanol Canolbarth Cymru. Unedau cychwyn busnes delfrydol neu gyfleoedd datblygu ar gyfer busnesau sydd eisoes yn bodoli.
Mae lleoliad Creuddyn yn gwneud y ganolfan fusnes hon yn lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd rhanbarthol, cynadleddau a digwyddiadau hyfforddi.

Unedau swyddfa modiwlaidd newydd sbon o’r radd flaenaf, yn eco-gyfeillgar a hyblyg i’w rhentu o £58 yr wythnos, neu ddesgiau poeth i’w llogi am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn mewn swyddfa a rennir, gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol, o £7.50 ynghyd â TAW, y dydd.

Llogi Ystafell Gyfarfod

Gellir llogi’r ystafelloedd cyfarfod ar wahân neu mewn cyfuniadau sy’n gweddu i’ch anghenion penodol.

Os yw’r pedair ystafell yn cael eu llogi fel cyfleuster cynadledda, gall yr ystafell eistedd hyd at 100 o gynrychiolwyr mewn arddull theatr.

Mae gan bob ystafell gyfleusterau cynhadledd fideo o’r radd flaenaf. Am ragor o wybodaeth am yr offer, cliciwch y ddolen ystafell (i fynd yn uniongyrchol i’r dudalen llogi ac argaeledd ystafell)

Mae ystafell Harford yn eistedd 8 o amgylch bwrdd.

Mae ystafell Dalis yn eistedd 8 o amgylch bwrdd.

Mae’r Ffynnonbedr yn eistedd 20 o amgylch bwrdd neu 30 mewn arddull theatr.

Mae’r Sarn Helen yn eistedd 20 o amgylch bwrdd neu 30 mewn arddull theatr.

 

*Mae’r holl rifau a ddyfynnir ar gyfer y gynhadledd cyn Cofid a bydd unrhyw ganllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru yn berthnasol.

Newyddion Diweddar

Tyfu Creuddyn – Y diweddaraf am ddylunio’r gerddi

Tyfu Creuddyn – Y diweddaraf am ddylunio’r gerddi

Mae'r gerddi wrthi'n cael eu dylunio! Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein gerddi yng nghanolfan fenter Creuddyn wrthi’n cael eu hailddylunio, sy’n newyddion cyffrous. Maent yn cael eu trawsnewid gan Kim Stoddart, sy’n newyddiadurwr, yn awdur, yn hyfforddwr ac yn...

O’r Rwbel i Fenter

O’r Rwbel i Fenter

Daw 2020 â datblygiadau newydd cyffrous yn Llambed wrth i'r gwaith o ailddatblygu safle Canolfan Dulais yn y dref fynd rhagddo. Gyda chymorth buddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid Buddsoddi Adfywio wedi'i Dargedu gan Lywodraeth Cymru, bydd y prosiect...

Swyddi newydd

Dydd Gwener cyhoeddwyd fod Canolfan Dulais Llambed ar fin cael ei thrawsnewid yn ganolfan menter gymdeithasol newydd fydd yn cefnogi busnesau bach ac elusennau lleol - diolch i bron i £ 3m o gyllid Llywodraeth Cymru a'r UE. Bydd Cymdeithas Tai Ceredigion yn elwa...

Swyddfa

Creuddyn
Pontfaen Road
Lampeter
Ceredigion
SA48 7BN