O’r Rwbel i Fenter

O’r Rwbel i Fenter

Daw 2020 â datblygiadau newydd cyffrous yn Llambed wrth i’r gwaith o ailddatblygu safle Canolfan Dulais yn y dref fynd rhagddo. Gyda chymorth buddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid Buddsoddi Adfywio wedi’i Dargedu gan Lywodraeth Cymru,...

Swyddi newydd

Dydd Gwener cyhoeddwyd fod Canolfan Dulais Llambed ar fin cael ei thrawsnewid yn ganolfan menter gymdeithasol newydd fydd yn cefnogi busnesau bach ac elusennau lleol – diolch i bron i £ 3m o gyllid Llywodraeth Cymru a’r UE. Bydd Cymdeithas Tai...
Canolfan Creuddyn yn agor ei drysau i fusnesau lleol

Canolfan Creuddyn yn agor ei drysau i fusnesau lleol

Mae canolfan fusnes newydd yn Llanbedr Pont Steffan wedi cael ei hagor yn swyddogol at ddefnydd y gymuned a busnesau yr wythnos hon. Agorwyd Canolfan Creuddyn ar 04 Tachwedd gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters AS, drwy araith wedi’i recordio am nad oedd...