Rhentu Swyddfa

 Rhent yn cynnwys yr holl daliadau gwasanaeth ac eithrio TAW, cyfraddau busnes os yw’n berthnasol, data / ffonau.

Mae gan bob uned eu mynedfeydd eu hunain, a mynediad i gyfleusterau a rennir yn cynnwys toiledau / cawodydd, cegin fwyta a rennir.

Mae tenantiaid Creuddyn yn derbyn cyfraddau ffafriol pan yn llogi’r ystafelloedd cyfarfod ffurfiol a’r cyfleuster cynadledda.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: [email protected]

Ffôn: 01570 421795

‘Mae swyddfeydd newydd Creuddyn yn berffaith ar gyfer microfusnesau yn Ardal Gorllewin Cymru. Rwy’n edrych i ehangu fy musnes (roeddwn i’n arfer gweithio o gartref) a pha le gwell nag yng nghanol Llambed. Swyddfeydd eang mewn adeilad golau, ysgafn, gyda chyfleusterau a mwynderau rhagorol a staff cymorth gwych. Mae gan Creuddyn fand eang ffibr cyflym hefyd, sy’n hanfodol i unrhyw fusnes, yn enwedig os ydych chi eisoes yn gweithio mewn ardal wledig. Mae’r gorbenion isel yn golygu ei fod yn wych ar gyfer busnesau newydd a busnesau bach fel ei gilydd. Mae i’w lwyr argymell.’

-Phil, Synoptik